Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA)

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (7ΗΠ6465ΧΘΨ-ΑΟΔ.pdf)7ΗΠ6465ΧΘΨ-ΑΟΔ.pdf 148 kB
on 02 May 2017
Created: 02 May 2017
Last Updated: 02 May 2017