Προαιρετικό Εθελοντικό Επιμορφωτικό Σεμινάριο Εκπαιδευτικών με θέμα: " Ένταξη του σκακιού στην εκπαιδευτική διαδικασία και παιδαγωγική του αξιοποίηση"

on 15 May 2017
Created: 15 May 2017
Last Updated: 15 May 2017