Βαθμολογική κατάταξη ιδιωτικών εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/30-9-1985)

on 06 June 2017
Created: 06 June 2017
Last Updated: 06 June 2017