Ανακοινοποίηση προγράμματος συνεντεύξεων υποψηφίων διευθυντών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας, έχοντας υπ? όψιν την υπ?αρ. 12/10-7-2017 πράξη του Διευρυμένου ΠΥΣΠΕ Αχαΐας, ανακοινοποιεί το πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψηφίων διευθυντών Σχολικών μονάδων Δ/νσης Π.Ε. Αχαΐας ως προς τους υποψηφίους διευθυντές που δήλωσαν κώλυμα προσέλευσης κατά την καθορισμένη γι?αυτούς ημερομηνία.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι διευθυντές να προσέρχονται στη Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας μισή ώρα νωρίτερα από την καθορισμένη, όπως αυτή εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

 

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

Ον. ΠΑΤΡΟΣ

ΚΛΑΔΟΣ

ΑΜ

Ημέρα & ώρα

1

Αποστολοπούλου

Μαρία

Παναγιώτης

ΠΕ70

604145

Δευτέρα 17/7/17, 13:00

2

Βασιλείου

Παναγιώτης

Σπυρίδων

ΠΕ70

591422

Δευτέρα 17/7/17, 13:30

3

Κωσταρίδης

Βασίλειος

Σταμάτης

ΠΕ11

609428

Δευτέρα 17/7/17, 14:00

4

Μπαρτζάκλη

Μαριάννα

Ηλίας

ΠΕ70

592761

Δευτέρα 17/7/17, 14:30

5

Μυλωνάκη

Δήμητρα

Διονύσιος

ΠΕ70

563018

Δευτέρα 17/7/17, 15:00

6

Μπενετάτου

Ελένη

Σπυρίδων

ΠΕ70

602387

Δευτέρα 17/7/17, 15:30

7

Παπανικολάου

Παναγιώτα

Ρήγας

ΠΕ70

604023

Δευτέρα 17/7/17, 16:00

8

Πεσματζόγλου

Ευανθία

Αναστάσιος

ΠΕ70

590929

Δευτέρα 17/7/17, 16:30

9

Σμυρλή

Δέσποινα

Νικόλαος

ΠΕ70

552630

Δευτέρα 17/7/17, 17:00

on 12 July 2017
Created: 12 July 2017
Last Updated: 12 July 2017