Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Διευθυντή Σχολικής Μονάδας για την οποία δεν υποβλήθηκαν υποψηφιότητες (Δ.Σ. Ψωφίδας)

Αφορά το 4 θέσιο Δ.Σ. Ψωφίδας

Προθεσμία από 9 Αυγούστου 2017 έως και 16 Αυγούστου 2017

on 09 August 2017
Created: 09 August 2017
Last Updated: 09 August 2017