Ανακοινοποίηση - Τοποθέτηση Αναπληρωτών εκπ/κών ΠΕ60 ΕΑΕ, ΠΕ71, ΠΕ70 ΕΑΕ και ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΜΕΑΕ και ΕΑΕ

Ανάληψη υπηρεσίας στα σχολεία την Τρίτη 12/09/2017.

 

Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν σε σχολεία του Δήμου Καλαβρύτων μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία μέχρι την Τετάρτη 13/09/2017.

on 11 September 2017
Created: 22 September 2017
Last Updated: 22 September 2017