ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΥΣΠΕ

 • Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ΠΕ60: Υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολείων

  Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ΠΕ60 της Διεύθυνσης Π.Ε. Αχαΐας να υποβάλουν υπογεγραμμένες δηλώσεις προτίμησης σχολείων από Τρίτη 8-9-2020 έως την Τετάρτη 9-9-2020 και ώρα 10:00π.μ.

  • μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) ή 
  • fax (2610229253) με επιβεβαίωση της λήψης στο τηλέφωνο 2610229236.

  Από το ΠΥΣΠΕ Αχαΐας

 • ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΠΕ60

  Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ60 που έχουν οργανική θέση στη Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας και αποσπάστηκαν,

  καλούνται να παραμείνουν στην οργανική τους θέση μέχρι να αντικατασταθούν. 

  Οι αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΠΕ εκπαιδευτικοί καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησης την Τετάρτη 9/9/2020.

 • ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΠΕ11

  Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ11 που έχουν οργανική θέση στη Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας και αποσπάστηκαν,

  καλούνται να παραμείνουν στην οργανική τους θέση μέχρι να αντικατασταθούν. 

  Οι αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικοί καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησης την Τρίτη 8/9/2020.

   

 • Τροποποίηση στη συμπλήρωση ωραρίου οργανικά τοποθετημένων ΠΕ11 εκπαιδευτικών

  Τροποποιούνται οι συμπληρώσεις ωραρίου μόνο των εκπαιδευτικών που περιλαμβάνονται στο συνημμένο αρχείο.

  Οι υπόλοιπες συμπληρώσεις ωραρίου παραμένουν ως έχουν.

 • Ανακοινοποίηση 06/09/2020: Συμπλήρωση ωραρίου οργανικά τοποθετημένων εκπαιδευτικών ΠΕ06

  Η οριστική συμπλήρωση ωραρίου των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων θα πραγματοποιηθεί σε νεότερη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Αχαΐας. Μέχρι την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να συμπληρώνουν το υπολειπόμενο ωράριό τους στην οργανική τους θέση.

  Οι διορθώσεις στην ανακοινοποίηση σημειώνονται με κόκκινο χρώμα στον πίνακα

 • Αποσπάσεις ΠΕ06: (ανακοινοποίηση 06/09/2020) Υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολείων

  Η ανακοινοποίηση αφορά τον πίνακα των ενδεικτικών κενών και οι αλλαγές σημειώνονται με κόκκινο χρώμα.

  Καλούνται οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί ΠΕ06 από άλλα ΠΥΣΠΕ και οι εκπαιδευτικοί ΠΕ06 που υπέβαλλαν αίτηση απόσπασης εντός της Διεύθυνσης Π.Ε. Αχαΐας να υποβάλουν υπογεγραμμένες δηλώσεις προτίμησης σχολείων από Παρασκευή 4-9-2020 έως τη Δευτέρα 7-9-2020 και ώρα 10:00π.μ.

  • μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) ή 
  • fax (2610229253) με επιβεβαίωση της λήψης.

  Από το ΠΥΣΠΕ Αχαΐας

 • Ανακοινοποίηση κενών εμπλοκών ΠΕ79.01 ως προς την εμπλοκή Νο5

 • Αποσπάσεις ΠΕ79.01: Υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολείων

  Καλούνται οι εκπαιδευτικοί ΠΕ79.01 από άλλα ΠΥΣΠΕ και οι εκπαιδευτικοί ΠΕ79.01 που υπέβαλαν αίτηση απόσπασης εντός της Διεύθυνσης Π.Ε. Αχαΐας να υποβάλουν υπογεγραμμένες δηλώσεις προτίμησης σχολείων έως τη Δευτέρα 07/09/2020 και ώρα 11:00 π.μ. με τους παρακάτω τρόπους:

  • Με αποστολή στο e-mail του ΠΥΣΠΕ:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ή 

  • με fax (2610229253) με υποχρέωση επιβεβαίωσης της λήψης.
 • Αποσπάσεις ΠΕ70: Υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολείων

  Καλούνται οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί ΠΕ70 από άλλα ΠΥΣΠΕ και οι εκπαιδευτικοί ΠΕ70 που υπέβαλαν αίτηση απόσπασης εντός της Διεύθυνσης Π.Ε. Αχαΐας να υποβάλουν υπογεγραμμένες δηλώσεις προτίμησης σχολείων από Παρασκευή 4-9-2020 έως και τη Δευτέρα 7-9-2020 και ώρα 23:59, μέσω:

  • της ηλεκτρονικής φόρμας http://bit.ly/dipeach (με οριστική υποβολή της δήλωσης) ή 
  • fax (2610229253) με επιβεβαίωση της λήψης.

  Διευκρινίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι μετακινήθηκαν με την διαδικασία των λειτουργικών υπεραριθμιών, έχουν δικαίωμα συμμετοχής και υποβολής αίτησης και στην διαδικασία των αποσπάσεων, χωρίς όμως να θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης λόγω υπεραριθμίας.

   

 • Τοποθετήσεις λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών ΠΕ70

  Καλούνται οι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί ΠΕ70 να αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες που τοποθετήθηκαν τη Δευτέρα 7/9/2020.

 • Δήλωση τοποθέτησης υπεραρίθμων εκπαιδευτικών ΠΕ70

  Καλούνται οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί ΠΕ70 Δασκάλων να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης έως την Παρασκευή 04/09/2020 και ώρα 14:00 μέσω:

  •             της ηλεκτρονικής φόρμας http://bit.ly/dipeach (με οριστική υποβολή της δήλωσης)

  είτε μέσω

  •             fax στο 2610229253, με την υποχρέωση επιβεβαίωσης από μέρους του εκπαιδευτικού της ορθής λήψης.

 • Νεοδιόριστοι Ειδικής Αγωγής: Υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολείων

  Καλούνται οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης έως την Δευτέρα 07/09/2020 και ώρα 13:00 μέσω

  • της ηλεκτρονικής φόρμας http://bit.ly/dipeach (με οριστική υποβολή της δήλωσης)

  εναλλακτικά μέσω

  • fax στο 2610229253, με την υποχρέωση επιβεβαίωσης από μέρους του εκπαιδευτικού της ορθής λήψης.

  Διευκρινίζεται ότι οι τοποθετήσεις σε θέσεις των Τμημάτων Ένταξης πραγματοποιούνται μετά την κάλυψη όλων των κενών στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) της οικείας περιοχής μετάθεσης.

  Αν οι εκπαιδευτικοί δεν υποβάλλουν αίτηση προτίμησης για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης. Οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε., στις οποίες υπάρχουν κενά, κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης. Στην συνέχεια εξετάζονται οι προτιμήσεις για τοποθέτηση σε θέσεις των Τμημάτων Ένταξης (ν. 4692/2020, άρθρο 48).

 • ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ86

  https://dipeach.blogspot.com/2020/08/86.html

 • ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ08

  https://dipeach.blogspot.com/2020/08/08.html

 • ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ05

  https://dipeach.blogspot.com/2020/08/05.html

 • Λειτουργικές Υπεραριθμίες για το διδακτικό έτος 2020-2021 κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70 Γενικής Αγωγής

  Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων, στις οποίες διαπιστώθηκε λειτουργική υπεραριθμία, να αποστείλουν θετικές ή αρνητικές δηλώσεις  το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 29/08/2020 και ώρα 14:00 μ.μ. με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  Λόγω της υφιστάμενης υγειονομικής κρίσης και των απαραίτητων μέτρων προφύλαξης και προστασίας, τα οποία πρέπει να τηρούνται, συνίσταται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να επιλέγουν τρόπους υποβολής της αίτησής τους, για τους οποίους δεν απαιτείται φυσική παρουσία.

  Μόνο σε ιδιαίτερες συνθήκες και για εξαιρετικούς λόγους και κατόπιν προηγούμενης επικοινωνίας, θα είναι δυνατή η υποβολή αίτησης υπεραριθμίας με φυσική παρουσία.

  Για τους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν υποβάλει αίτηση μετάθεσης ή απόσπασης για το σχ. έτος 2020-2021,η δήλωσή τους (θετική ή αρνητική) θα πρέπει να συνοδεύεται απότα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά για τη μοριοδότησή τους (εντοπιότητας, συνυπηρέτησης, οικ. κατάστασης). Σε περίπτωση αρνητικής δήλωσης υπεραριθμίας, μόνο οι 5 τελευταίοι τοποθετηθέντες στις σχολικές μονάδες θα πρέπει να επισυνάψουν τα επιπλέον δικαιολογητικά.

 • ΜΟΡΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΑΠΟ 19-8-2020 ΕΩΣ 21-8-2020

  Ανακοινώνεται η μοριοδότηση των αιτήσεων απόσπασης από σχολείο σε σχολείο που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας από 19/8/2020 έως 21/8/2020.

  • Όπου υπάρχει αστερίσκος (*) διαπιστώνεται έλλειψη προσκόμισης δικαιολογητικού.

  Παρακαλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί να ελέγξουν τα μόρια τους και εφόσον διαπιστώνουν λάθη ή παραλείψεις, να υποβάλουν αίτηση διόρθωσης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά μέχρι την Τρίτη 25/8/2020 και ώρα 3.00 μ.μ., μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) ή  fax (2610229253) με επιβεβαίωση της λήψης. Κατόπιν αυτής της προθεσμίας δε θα ληφθεί υπόψη δικαιολογητικό.

 • ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΟΡΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔAKTIKO ΕΤΟΣ 2020-2021

  Ανακοινώνεται η μοριοδότηση των αιτήσεων απόσπασης από σχολείο σε σχολείο που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας για το διδακτικό έτος 2020-2021, καθώς και των αιτήσεων απόσπασης από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ.

  • Δεν συμπεριλαμβάνονται οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν από 19-8-2020 έως 21/8/2020. Γι’ αυτές θα υπάρξει νεότερη ανάρτηση.
  • Όπου υπάρχει αστερίσκος (*) απαιτείται να αποφανθεί το Υπηρεσιακό Συμβούλιο για την οριστική μοριοδότηση.
  • Όπου υπάρχουν δύο αστερίσκοι (**) διαπιστώνεται έλλειψη προσκόμισης δικαιολογητικού.

   

  Παρακαλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί να ελέγξουν τα μόρια τους και εφόσον διαπιστώνουν λάθη ή παραλείψεις, να υποβάλουν αίτηση διόρθωσης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά μέχρι τη Δευτέρα 24/8/2020 και ώρα 3.00 μ.μ., μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) ή  fax (2610229253) με επιβεβαίωση της λήψης. Κατόπιν αυτής της προθεσμίας δε θα ληφθεί υπόψη δικαιολογητικό.

  Παρακαλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί να παρακολουθούν καθημερινά την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Π.Ε. Αχαΐας, εφόσον από 24/8/2020 θα πραγματοποιούνται καθημερινά ανακοινώσεις που αφορούν τις υπηρεσιακές μεταβολές. Πρωτίστως, θα ανακοινωθούν οι λειτουργικές υπεραριθμίες σε σχολεία και παρακαλούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι σε αυτές να λειτουργήσουν εντός των χρονικών ορίων που τίθενται από την Υπηρεσία, αφού η έναρξη της σχολικής χρονιάς βρίσκεται πολύ κοντά και πρέπει να συμβάλλουμε όλοι για το ομαλό ξεκίνημά της.

 • Νέα προθεσμία για υποβολή αιτήσεων για απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ Αχαΐας για το διδακτικό έτος 2020-21

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Καλούνται οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, να υποβάλουν από Παρασκευή 17-07-2020 μέχρι και Τετάρτη 22-07-2020, τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά που δεν υπήρχαν κατά την υποβολή της αίτησης απόσπασης (Απρίλιος 2020).

  Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν στην υπηρεσία με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • μέσω fax (στο 2610229253) ή
  • email (στοThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

  Από τη Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας