ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΥΣΠΕ

 • Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΠΕ70

  Οι εκπ/κοί με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στα νέα σχολεία από Δευτέρα 6/11/2017 εφόσον αντικατασταθούν απο τους αναπληρωτές τους.

  Οι εκπ/κοί του ΠΥΣΠΕ Αχαΐας μετακινούνται στα νέα σχολεία μετά την αντικατάστασή τους.

 • ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΠΕ08ΕΑΕ

  Η τροποποίηση τοποθέτησης της αναπληρώτριας ΠΕ08 ΕΑΕ ισχύει από την Τετάρτη, 01/11/2017.

  Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

 • ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ05 ΑΜΩ

  Η τροποποίηση τοποθέτησης των αναπληρωτών εκπ/κών ΠΕ05ΑΜΩ ισχύει από την Τετάρτη, 01/11/2017.

   

  Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

 • Αποσπάσεις εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ19

  Οι εκπ/κοί μετακινούνται στα νέα σχολεία μετά την αντικατάστασή τους.

   

  Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

 • Μερική Διάθεση Εκπαιδευτικών ΠΕ 05, ΠΕ 07 & ΠΕ 19 από ΔΔΕ Αχαΐας σε ΔΙΠΕ Αχαΐας

  Οι εκπαιδευτικοί να επικοινωνήσουν με τα σχολεία τοποθέτησής τους.

 • ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ05ΑΜΩ

  Καλείται η αναπληρώτρια εκπαιδευτικός που αναφέρεται στο συνημμένο πίνακα να αναλάβει υπηρεσία στα σχολεία την Δευτέρα 30-10-2017.

  Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ.

 • Αποσπάσεις εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ11

  Οι αποσπάσεις των εκπ/κών ΠΕ11 θα ισχύουν από την Δευτέρα, 30-10-2017.

  • Οι εκπ/κοί με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στα νέα σχολεία την Δευτέρα, 30/10/2017.
  • Οι εκπ/κοί του ΠΥΣΠΕ Αχαΐας και με ολική διάθεση από ΠΥΣΔΕ Αχαΐας μετακινούνται στα νέα σχολεία από την Δευτέρα, 30/10/2017 (μετά την αντικατάστασή τους).

     

      Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

 • ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11 ΚΑΙ ΠΕ32

  Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στους συνημμένους πίνακες να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολείατην Πέμπτη 26/10/2017.

  Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

 • Υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολείων αναπληρώτριας εκπ/κού ΠΕ05

  Καλείται η αναπληρώτρια εκπαιδευτικός κλάδουΠΕ05 να υποβάλει δήλωση προτίμησης σχολείων για τοποθέτηση για το σχολικό έτος 2017-18, την Πέμπτη 26-10-2017 μέχρι τις 10:00 πμ, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Καταθέτοντας το συμπληρωμένο έντυπο που επισυνάπτεται, στα γραφεία του ΠΥΣΠΕ (Ερμού 70, 3οςορ.)
  • Αποστέλλοντάς το συμπληρωμένο έντυπο μέσω fax (στο 2610229253) ή email (στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) με την υποχρέωση επιβεβαίωση της λήψης από τους εκπαιδευτικούς.

  Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

 • Υποβολή δηλώσεων προτίμησης σχολείων αναπληρωτών εκπ/κών ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11 και ΠΕ32

  Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κλάδωνΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11 και ΠΕ32 να υποβάλουν δήλωση προτιμήσης σχολείων για τοποθέτηση για το σχολικό έτος 2017-18, την Τετάρτη 25-10-2017 μέχρι τις 12:00 μμ, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Καταθέτοντας το συμπληρωμένο έντυπο που επισυνάπτεται, στα γραφεία του ΠΥΣΠΕ (Ερμού 70, 3οςορ.)
  • Αποστέλλοντάς το συμπληρωμένο έντυπο μέσω fax (στο 2610229253) ή email (στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) με την υποχρέωση επιβεβαίωση της λήψης από τους εκπαιδευτικούς.

   

  Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

 • ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ70ΕΑΕ

  Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολείατην Τρίτη 24/10/2017.

  Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

 • Υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολείων αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ70 ΕΑΕ

  Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70 ΕΑΕ, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολείων για τοποθέτηση για το σχ. έτος 2017-18, σήμερα Δευτέρα 23/10/2017 μέχρι τις 13:00 μ.μ., με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Καταθέτοντας το συμπληρωμένο έντυπο που επισυνάπτεται, στα γραφεία του ΠΥΣΠΕ (Ερμού 70, 3οςορ.)
  • Αποστέλλοντας το συμπληρωμένο έντυπο μέσω fax (στο 2610229253) ή email (στοThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) με την υποχρέωση επιβεβαίωση της λήψης από τους εκπαιδευτικούς.

  Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

 • ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ60ΕΑΕ

  Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολείατην Δευτέρα 23/10/2017.

  Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

 • ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ -ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΠΕ60

  Ανακοινοποίηση ως προς την επωνυμία σχολείου.

 • ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΠΕ60

  Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα να αναλάβουν υπηρεσία την Πέμπτη 19/10/2017.

   

  Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

 • ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 • Ανακοίνωση για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70

  Καλούνται οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70, που έχουν υποβάλει αίτηση για απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ ή έχουν αποσπασθεί από άλλα ΠΥΣΠΕ για το σχ. έτος 2017-18, μπορούν, εάν επιθυμούν:

        α) να τροποποιήσουν την δήλωση προτίμησης σχολείων για απόσπαση ή

       β) να ανακαλέσουν την αίτηση απόσπασής τους (μόνο οι εντός ΠΥΣΠΕ)

   μέχρι την Τετάρτη 18/10/2017 στις12:00μ.μ., με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Καταθέτοντας το συμπληρωμένο έντυπο που επισυνάπτεται, στα γραφεία του ΠΥΣΠΕ (Ερμού 70, 3οςορ.)
  • Αποστέλλοντας το συμπληρωμένο έντυπο μέσω fax (στο 2610229253) ή email (στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) με την υποχρέωση επιβεβαίωσης της λήψης από τους εκπαιδευτικούς.

  Η παραπάνω προθεσμία ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς που ήρθαν στο ΠΥΣΠΕ Αχαΐας με την τελευταία φάση αποσπάσεων και θα πρέπει να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης σχολείων για τοποθέτηση.

   

  (Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν και σχολεία που δεν φαίνονται στα κενά, αλλά μπορεί να προκύψουν από ενδεχόμενη μετακίνηση).

  Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

 • ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - ΜΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ11 ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ

 • ΜΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ11 ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ

 • ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - ΜΟΡΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ70