ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΥΣΠΕ

 • Υποβολή δηλώσεων προτίμησης σχολείων εκπ/κών ΠΕ05 από άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

  Καλούνται οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ05από άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολείων για τοποθέτηση για το σχ. έτος 2017-18, τηνΤετάρτη 20/09/2017 μέχρι τις 14:00 μ.μ., με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Καταθέτοντας το συμπληρωμένο έντυπο που επισυνάπτεται, στα γραφεία του ΠΥΣΠΕ (Ερμού 70, 3οςορ.)
  • Αποστέλλοντας το συμπληρωμένο έντυπο μέσω fax (στο 2610229253) ή email (στοThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) με την υποχρέωση επιβεβαίωση της λήψης από τους εκπαιδευτικούς.

  Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

 • Υποβολή δηλώσεων προτίμησης σχολείων Αναπληρωτών εκπ/κών ΠΕ60

  Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολείων για τοποθέτηση για το σχ. έτος 2017-18, την Τετάρτη 20/09/2017 μέχρι τις 14:00 μ.μ., με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Καταθέτοντας το συμπληρωμένο έντυπο που επισυνάπτεται, στα γραφεία του ΠΥΣΠΕ (Ερμού 70, 3οςορ.)
  • Αποστέλλοντας το συμπληρωμένο έντυπο μέσω fax (στο 2610229253) ή email (στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) με την υποχρέωση επιβεβαίωση της λήψης από τους εκπαιδευτικούς.

  Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

 • Αποσπάσεις εκπ/κών (Α' φάση) - Εξέταση ενστάσεων

   

  Ύστερα από την εξέταση ενστάσεων για την Α' φάση αποσπάσεων, ανακοινώνεται ο πίνακας με τις αποσπάσεις εκπ/κών ΠΕ60.

  Οι εκπ/κοί με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στα νέα σχολεία την Τετάρτη 20/9/2017.

  Οι εκπ/κοί του ΠΥΣΠΕ Αχαΐας μετακινούνται στα νέα σχολεία με την αντικατάστασή τους.


   

  Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

 • Τοποθετήσεις ΠΕ05 με ολικη διάθεση απο ΔΙΔΕ Αχαΐας

  Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα να αναλάβουν υπηρεσία την Τετάρτη 20/09/2017.

  Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

 • Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπ/κών ΠΕ06

  Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα να παρουσιαστούν για ανάληψη υπηρεσίας στο σχολείο τοποθέτησής τους την Τετάρτη 20/09/2017.

 • Υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολείων εκπαιδευτικών ΠΕ19/ΠΕ20

  Καλούνται οι eκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ19/ΠΕ20, οι οποίοι βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Αχαΐας, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολείων για τοποθέτηση για το σχ. έτος 2017-18, μέρχι την Τετάρτη 20/09/2017 στις14:00μ.μ., με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Καταθέτοντας το συμπληρωμένο έντυπο που επισυνάπτεται, στα γραφεία του ΠΥΣΠΕ (Ερμού 70, 3οςορ.)
  • Αποστέλλοντας το συμπληρωμένο έντυπο μέσω fax (στο 2610229253) ή email (στοThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) με την υποχρέωση επιβεβαίωση της λήψης από τους εκπαιδευτικούς.

  Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

 • Υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολείων αναπληρωτών ΠΕ06

  Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ06, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολείων για τοποθέτηση για το σχ. έτος 2017-18, τηνΔευτέρα 18/09/2017 μέχρι τις 14:00, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Καταθέτοντας το συμπληρωμένο έντυπο που επισυνάπτεται, στα γραφεία του ΠΥΣΠΕ (Ερμού 70, 3οςορ.)
  • Αποστέλλοντας το συμπληρωμένο έντυπο μέσω fax (στο 2610229253) ή email (στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) με την υποχρέωση επιβεβαίωση της λήψης από τους εκπαιδευτικούς.

  Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

 • ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ16 (ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ)

 • Ανακοινοποίηση - ΕΜΠΛΟΚΕΣ ΠΕ16

  Λόγω διορθώσεων στις εμπλοκές ΠΕ16 δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να τροποποιήσουν την δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων μέχρι Παρασκευή 15/09/2017 και ώρα 12:00 μ.μ.

   

  Από τη γραμματεία του ΠΥΣΠΕ 

   

   

 • Αποσπάσεις εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ 60

 • Ανακοινοποίηση - Συμπλήρωση ωραρίου εκπ/κών ΠΕ16

 • Ανακοίνωση για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ70 & ΠΕ11.

 • Υποβολή δήλωσης προτίμησης αναπληρωτών ΠΕ70 ΖΕΠ

  Καλούνται οι αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί ΠΕ70 ΖΕΠ να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης για τοποθέτηση κατά το σχολικό έτος 2017-18, την Τετάρτη 13/9/2017 και μέχρι ώρα 20:00 με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Αποστέλλοντας το έντυπο που επισυνάπτεται συμπληρωμένο μέσω fax στο 2610229253 ή
  • Μέσω e-mail στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Από τη γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Αχαΐας

 • Συμπλήρωση ωραρίου εκπ/κών ΠΕ06

 • Υποβολή δηλώσεων προτίμησης σχολείων εκπ/κών ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16 και ΠΕ70

  Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδου ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16 και ΠΕ70 που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Αχαΐας ή έχουν υποβάλει αίτηση για απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ ή έχουν αποσπασθεί από άλλα ΠΥΣΠΕ, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολείων για προσωρινή τοποθέτηση για το σχ. έτος 2017-18, μέχρι και την Πέμπτη 14/09/2017 και ώρα 14:00 μμ, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Καταθέτοντας το συμπληρωμένο έντυπο που επισυνάπτεται, στα γραφεία του ΠΥΣΠΕ (Ερμού 70, 3ος ορ.)
  • Αποστέλλοντάς το συμπληρωμένο έντυπο μέσω fax (στο 2610229253) ή email (στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) με την υποχρέωση επιβεβαίωση της λήψης από τους εκπαιδευτικούς.

   

  Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

 • Ανακοινοποίηση - Τοποθέτηση Αναπληρωτών εκπ/κών ΠΕ60 ΕΑΕ, ΠΕ71, ΠΕ70 ΕΑΕ και ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΜΕΑΕ και ΕΑΕ

  Ανάληψη υπηρεσίας στα σχολεία την Τρίτη 12/09/2017.

   

  Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν σε σχολεία του Δήμου Καλαβρύτων μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία μέχρι την Τετάρτη 13/09/2017.

 • Ανακοινοποιηση - Αποσπάσεις εκπ/κών σε ΣΜΕΑΕ & Τ.Ε.

 • ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΠΕ08 ΚΑΙ ΠΕ32

  Ανάληψη υπηρεσίας στα σχολεία την Τρίτη 12/09/2017

 • Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ08 και ΠΕ32

  Ανάληψη υπηρεσίας στα σχολεία την Τρίτη 12/09/2017

 • Υποβολή δηλώσεων προτίμησης σχολείων Αναπληρωτών εκπ/κών ΠΕ60 ΕΑΕ, ΠΕ70 ΕΑΕ και ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΜΕΑΕ και ΕΑΕ

  Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί των  κλάδων ΠΕ60 ΕΑΕ, ΠΕ70 ΕΑΕ, ΠΕ08 ΣΜΕΑΕ, ΠΕ32 ΣΜΕΑΕ, ΠΕ11 ΕΑΕ, ΠΕ16 ΕΑΕ, ΤΕ16 ΕΑΕ, ΠΕ19 ΕΑΕ, και ΠΕ32 ΕΑΕ, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολείων για προσωρινή τοποθέτηση για το σχ. έτος 2017-18, την Δευτέρα 11/09/2017 από τις 18:00 έως και τις 20:00, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Καταθέτοντας το συμπληρωμένο έντυπο που επισυνάπτεται, στα γραφεία του ΠΥΣΠΕ (Ερμού 70, 3οςορ.)
  • Αποστέλλοντας το συμπληρωμένο έντυπο μέσω fax (στο 2610229253) ή email (στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) με την υποχρέωση επιβεβαίωση της λήψης από τους εκπαιδευτικούς.

   

  Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ