ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΥΣΠΕ

 • Τοπoθετήσεις Αναπληρωτών ΠΕ07: Ανακοινοποίηση

  Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα να αναλάβου υπηρεσία την Τετάρτη 19/10/2016.

   

  Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

 • Τοποθετήσεις ΠΕ11, μονίμων με ολική διάθεση, μονίμων με απόσπαση και Αναπληρωτών

  Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στους συνημμένους πίνακες να αναλάβουν υπηρεσία την Τετάρτη 19/10/2016.

   

  Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

 • Τοποθετήσεις αναπληρωτών ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07 και ΠΕ08

  Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στους συνημμένους πίνακες να αναλάβουν υπηρεσία την Τετάρτη 19/10/2016.

   

  Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

 • Εκπαιδευτικοί ΠΕ19-20 με ολική διάθεση από ΔΙΔΕ Αχαΐας: Δηλώσεις προτίμησης σχολείων

  Καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ19-20 που διατέθηκαν ολικά από τη ΔΙΔΕ Αχαΐας ως λειτουργικά υπεράριθμοι (οργανικά ανήκοντες στ η ΔΙΔΕ Αχαΐας και αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΔΕ) να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης σχολείων την Τετάρτη 19/10/2016 και από 08:00 έως 12:00, με ένα από τους παρακάτω τρόπους:

  1. Καταθέτοντας συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο δήλωσης προτίμησης σχολείων που επισυνάπτεται, στα γραφεία του ΠΥΣΠΕ (Ερμού 70, 3ος όροφος, γραφείο 34).
  2. Με αποστολή Fax (2610229253) ή mail (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), με την υποχρέωση επιβεβαίωσης λήψης στα τηλ. 2610229232,234,236.

  Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

 • Αναπληρωτές ΠΕ11: δηλώσεις προτίμησης σχολείων

  Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 που προσελήφθησαν στην ΔΙΠΕ Αχαΐας με την υπ' αριθμ: 169793/Ε1/12-12-16 Υ.Α. να υποβάλλουν δηλώσεις προτίμησης σχολείων, σήμερα Τρίτη 18/10/2016 και έως τις 15:00, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  1. Καταθέτοντας συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο δήλωσης προτίμησης σχολείων που επισυνάπτεται, στα γραφεία του ΠΥΣΠΕ (Ερμού 70, 3ος όροφος, γραφείο 34).
  2. Με αποστολή Fax (2610229253) ή mail (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), με την υποχρέωση επιβεβαίωσης λήψης στα τηλ. 2610229232,234,236.

  Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

 • Σειρά κατάταξης αναπληρωτών ΠΔΕ Β΄ φάση,ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07 και ΠΕ08

  Σειρά κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07 και ΠΕ08 που προσελήφθησαν με την 69789/Ε1/12-10-2016 (ΑΔΑ: 7ΘΧ04653ΠΣ-9ΓΗ) Υ.Α.

   

  Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

 • Δηλώσεις προτίμησης σχολείων αναπλ. ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07 & ΠΕ08

  Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07και ΠΕ08, που προσελήφθησαν με την69789/Ε1/12-10-2016 (ΑΔΑ: 7ΘΧ04653ΠΣ-9ΓΗ) Υ.Α. να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολείων την Τρίτη, 18/10/2016 από τις 08:30 π.μ. έως και ώρα 12:00 μ., με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  1. Καταθέτοντας συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο δήλωσης προτίμησης σχολείων που επισυνάπτεται, στα γραφεία του ΠΥΣΠΕ (Ερμού 70, 3ος όροφος, γραφείο 34).
  2. Με αποστολή Fax (2610229253) ή mail (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), με την υποχρέωση επιβεβαίωσης λήψης στα τηλ. 2610229232,234,236.

  Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

 • Δηλώσεις προτίμησης σχολείων εκπ/κών κλ. ΠΕ11

  Καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 που:

  α) έχουν διατεθεί ολικά από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Αχαΐας ή

  β) έχουν αποσπαστεί στο ΠΥΣΠΕ Αχαΐας από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

  να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολείων την Τρίτη, 18/10/2016 από τις 08:30 π.μ. έως και ώρα 12:00 μ., με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  1. Καταθέτοντας συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο δήλωσης προτίμησης σχολείων που επισυνάπτεται, στα γραφεία του ΠΥΣΠΕ (Ερμού 70, 3ος όροφος, γραφείο 34).
  2. Με αποστολήFax (2610229253) ήmail (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), με την υποχρέωση επιβεβαίωσης λήψης στα τηλ. 2610229232,234,236.

  Σημείωση: Οι αναπληρωτές εκπ/κοί κλ. ΠΕ11 θα υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολείων στα εναπομείναντα κενά που θα ανακοινωθούν, την Τρίτη 18/10/2016 από τις 13:00 μ.μ. έως και ώρα 14:00 μ.μ με έναν από τους παραπάνω τρόπους. Για το λόγο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι εκπ/κοί καλούνται να παρακολουθούν την ιστοσελίδα της Δ/νσης Π.Ε. Αχαΐας προς ενημέρωσή τους.

  Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

 • Ανακοινοποίηση: Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ05

  Ανακοινοποίηση ως προς τις εμπλοκές των εκπαιδευτικών:

  Φιλιππάτου Ισμήνη-Μαρία (Εμπλοκή Νο2)

  Λάττα Γεωργία (Εμπλοκή Νο 28)

  Φίλια Θεώνη (Εμπλοκή Νο27).

   

 • Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ19-20 με ολική διάθεση από ΔΙΔΕ Αχαΐας

  Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα να παρουσιαστούν στο πρώτο από τα σχολεία της εμπλοκής τους την Πέμπτη 13/10/2016.

   

  Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

 • Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ05

  Οι εκπαιδευτικοί που εμφανίζονται στο συνημμένο καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία της εμπλοκής τους την Πέμπτη 13/10/2016.

   

  Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

   

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπάρχει διόρθωση στα σχολεία της Κας Φιλιππάτου (Εμπλοκή Νο2)

 • Αναπληρωτές ΠΕ60.50, ΠΕ61, ΠΕ70.50, ΠΕ71 ΕΑΕ: Δηλώσεις προτίμησης σχολείων

  Καλούνται οι Αναπλήρωτές εκπαιδευτικοί ΕΑΕ των κλάδων ΠΕ60.50, ΠΕ61, ΠΕ70.50, ΠΕ71 που προσελήφθησαν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαϊας να καταθέσουν δήλωση προτίμησης σχολείων.

   

  Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

 • Συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών ΠΕ11

  Για την ημερομηνία έναρξης της συμπλήρωση ωραρίου των εκπαιδευτικών ΠΕ11, οι οποίες δημοσιεύθηκαν με τις αντίστοιχες εμπλοκές στις 6/10/2016, θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.

   

  Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

 • Δηλώσεις προτίμησης σχολείων εκπαιδευτικών ΠΕ11

  Καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 που:

  α) έχουν αποσπασθεί στο ΠΥΣΠΕ Αχαΐας από άλλα ΠΥΣΠΕ ή

  β) ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΠΕ Αχαΐας και επιθυμούν να αποσπασθούν εντός ΠΥΣΠΕ,

  να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολείων έως την Παρασκεύη 07/10/2016 και ώρα 12:00, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  1ος. Ηλεκτρονικά: ΑΠΟ ΕΔΩhttps://goo.gl/1FxIim ) ή επιλέγοντας την αντίστοιχη ενότητα με τίτλο Δήλωση Προτιμήσεων στο κάτω αριστερό μέρος της ιστοσελίδας της ΔΙΠΕ Αχαΐας. Με χρήση της φόρμας αυτής και κάνοντας Οριστική υποβολή, γίνεται λήψη με email του αντίστοιχου αριθμού πρωτοκόλλου χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εκτυπωμένου-υπογεγραμμένου αντιγράφου.

  2ος.καταθέτοντας συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο δήλωσης προτίμησης σχολείων που επισυνάπτεται, στα γραφεία του ΠΥΣΠΕ (Ερμού 70, 3ος όροφος, γραφείο 34).

   

  Σημείωση: οι αιτήσεις απόσπασης των παραπάνω εκπαιδευτικών θα εξετασθούν μετά την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών ΠΕ11 που θα διατεθούν ως Λειτουργικά Υπαράριθμοι από το ΠΥΣΔΕ Αχαΐας

   

  Από  τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

 • Δηλώσεις προτίμησεις σχολείων εκπαιδευτικών ΠΕ05 με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

  Καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ05 που έχουν αποσπασθεί στο ΠΥΣΠΕ Αχαΐας από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ,  να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολείων την Τετάρτη 05/10/2016 και από ώρα 08:00 εώς και 12:00, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  1ος. Ηλεκτρονικά: ΑΠΟ ΕΔΩhttps://goo.gl/1FxIim ) ή επιλέγοντας την αντίστοιχη ενότητα με τίτλο Δήλωση Προτιμήσεων στο κάτω αριστερό μέρος της ιστοσελίδας της ΔΙΠΕ Αχαΐας. Με χρήση της φόρμας αυτής και κάνοντας Οριστική υποβολή, γίνεται λήψη με email του αντίστοιχου αριθμού πρωτοκόλλου χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εκτυπωμένου-υπογεγραμμένου αντιγράφου.

  2ος.καταθέτοντας συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο δήλωσης προτίμησης σχολείων που επισυνάπτεται, στα γραφεία του ΠΥΣΠΕ (Ερμού 70, 3ος όροφος, γραφείο 34).

  Από  τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

 • Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ05 στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ:Ανακοινοποίηση

  Ανακοινοποίηση ως προς τη σειρά των σχολείων και τα τμήματα της Εμπλοκής Νο 2 που καταλαμβάνει η κα Φιλιππάτου Ισμήνη-Μαρία.

   

  Οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο συνημμένο παραμένουν προσωρινά στα τρέχοντα σχολεία που υπηρετούν.

  Για την ημερομηνία έναρξης των εμπλοκών που ανακοινώνονται θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.

  Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

 • Δηλώσεις προτίμησης σχολείων εκπαιδευτικών ΠΕ05 με ολική διάθεση από ΠΥΣΔΕ Αχαΐας

  Καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ05 που έχουν διατεθεί ολικά στο ΠΥΣΠΕ Αχαΐας, ως λειτουργικά Υπεράριθμοι από το ΠΥΣΔΕ Αχαΐας, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολείων την Τρίτη 04/10/2016 και από ώρα 08:00 εώς και 12:00, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  1ος. Ηλεκτρονικά: ΑΠΟ ΕΔΩhttps://goo.gl/1FxIim ) ή επιλέγοντας την αντίστοιχη ενότητα με τίτλο Δήλωση Προτιμήσεων στο κάτω αριστερό μέρος της ιστοσελίδας της ΔΙΠΕ Αχαΐας. Με χρήση της φόρμας αυτής και κάνοντας Οριστική υποβολή, γίνεται λήψη με email του αντίστοιχου αριθμού πρωτοκόλλου χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εκτυπωμένου-υπογεγραμμένου αντιγράφου.

  2ος.καταθέτοντας συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο δήλωσης προτίμησης σχολείων που επισυνάπτεται, στα γραφεία του ΠΥΣΠΕ (Ερμού 70, 3ος όροφος, γραφείο 34).

   

  Σημείωση: για τους εκπαιδευτικούς που έχουν αποσπασθεί από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση. Μέχρι τότε παραμένουν στα τρέχοντα σχολεία υπηρέτησης

  Από  τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

 • Τοποθετήσεις ΠΕ06 Αναπληρωτών ΕΣΠΑ

  Οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο συννημένο οφείλουν να παρουσιαστούν στο 1ο σχολείο της εμπλοκής τους την Παρασκεύη 30/09/2016.

   

  Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ.

 • Τοποθετήσεις Αναπληρωτών ΠΕ60 ΠΔΕ & ΕΣΠΑ

  Οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο συννημένο οφείλουν να παρουσιαστούν στα σχολεία που τοποθετήθηκαν την Παρασκεύη 30/09/2016.

   

  Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

 • Τοποθετήσεις Αναπληρωτών ΕΣΠΑ ΠΕ07

  Οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο συνημμένο οφείλουν να παρουσιαστούν στο 1ο σχολέιο της εμπλοκής τους την Παρασκεύη 30/09/2016.

   

  Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ