ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΥΣΠΕ

 • Δηλώσεις προτίμησης σχολείων Αναπληρωτών ΠΕ60

  Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ06 (ΠΔΕ και ΕΣΠΑ) που προσελήφθησαν στο Νομό Αχαΐας να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολείων μέχρι την Πέμπτη 29/09/2016 και ώρα 12:00, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  1ος. Ηλεκτρονικά: ΑΠΟ ΕΔΩhttps://goo.gl/1FxIim ) ή επιλέγοντας την αντίστοιχη ενότητα με τίτλο Δήλωση Προτιμήσεων στο κάτω αριστερό μέρος της ιστοσελίδας της ΔΙΠΕ Αχαΐας. Με χρήση της φόρμας αυτής και κάνοντας Οριστική υποβολή, γίνεται λήψη με email του αντίστοιχου αριθμού πρωτοκόλλου χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εκτυπωμένου-υπογεγραμμένου αντιγράφου.

  2ος.καταθέτοντας συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο δήλωσης προτίμησης σχολείων που επισυνάπτεται, στα γραφεία του ΠΥΣΠΕ (Ερμού 70, 3ος όροφος, γραφείο 30).

 • Δήλωσεις προτίμησης σχολείων για αναπλ. εκπ/κούς ΕΣΠΑ ΠΕ06

  Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ06 που προσελήφθησαν στον Νομό Αχαΐας μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολείων έως την Πέμπτη 29/09/2016 και ώρα 12:00, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  1ος. Ηλεκτρονικά: ΑΠΟ ΕΔΩhttps://goo.gl/1FxIim ) ή επιλέγοντας την αντίστοιχη ενότητα με τίτλο Δήλωση Προτιμήσεων στο κάτω αριστερό μέρος της ιστοσελίδας της ΔΙΠΕ Αχαΐας. Με χρήση της φόρμας αυτής και κάνοντας Οριστική υποβολή, γίνεται λήψη με email του αντίστοιχου αριθμού πρωτοκόλλου χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εκτυπωμένου-υπογεγραμμένου αντιγράφου.

  2ος.καταθέτοντας συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο δήλωσης προτίμησης σχολείων που επισυνάπτεται, στα γραφεία του ΠΥΣΠΕ (Ερμού 70, 3ος όροφος, γραφείο 34).

   

  Από  τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

   

 • Β φάση αποσπάσεων εντός ΠΥΣΠΕ εκπαιδευτικών κλαδου ΠΕ60

  Β φάση αποσπάσεων εντός ΠΥΣΠΕ εκπαιδευτικών κλαδου ΠΕ60.

  Οι εκπαιδευτικοί των οποίων η αίτηση για απόσπαση ικανοποιήθηκε, θα μετακινηθούν εφόσον αντικατασταθούν.

   

  Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

 • Προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ06 ευρισκόμενων στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ

  Προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ06 ευρισκόμενων στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ.

 • Δηλώσεις προτίμησης σχολείων για τους Εκπαιδευτικούς ΠΕ05 με διάθεση από ΠΥΣΔΕ Αχαΐας

  Καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ05 που διατέθηκαν από το ΠΥΣΔΕ Αχαΐας, να καταθέσουν δήλωση προτίμησης σχολείων (η οποία θα πρέπει να είναι ίδια με αυτή που υποβλήθηκε στο ΠΥΣΔΕ Αχαΐας προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση του ΠΥΣΠΕ με την οποία θα τοποθετηθούν στις σχολικές μονάδες).

  Η δήλωση υποβάλλεται στα γραφεία του ΠΥΣΠΕ (Ερμού 70, 3ος όροφος, γραφείο 30), μέσω FAX στο 2610229253 ή email στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με την υποχρέωση επιβεβαίωσης της λήψης από τους εκπαιδευτικούς (τηλ:2610229232, 234, 236)  έως και 11:00 πμ 29/09/2016 συμπληρώνοντας το έντυπο δήλωσης που επισυνάπτεται.

  Από τη Γραμματεια του ΠΥΣΠΕ

 • Πρόσκληση εκπαιδευτικών ΠΕ70 για κατ'οίκον διδασκαλία

  Υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφέρόμενους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 έως την Πέμπτη 29/09/2016, στα γραφεία του ΠΥΣΠΕ Αχαΐας (Ερμού 70, 3ος όροφος, γραφείο 34).

   

  Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

 • Συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών ΠΕ16: έναρξη ισχύος εμπλοκών

  Για την ημερομηνία έναρξης ισχύος των εμπλοκών των εκπαιδευτικών ΠΕ16 που κατέχουν οργανική θέση σε σχολεία αρμοδιότητας του ΠΥΣΠΕ Αχαΐας, θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση του ΠΥΣΠΕ.

  Μέχρι τότε οι παραπάνω εκπαιδευτικοί παραμένουν στο σχολείο της οργανικής τους θέσης.

 • Δηλώσεις προτίμησης σχολείων εκπαιδευτικών ΠΕ16 - εμπλοκές

  Υποβολή δήλώσεων προτίμησης σχολείων απόΠαρασκευή 23/09/2016 09:00 πμ έως και Δευτέρα 26/09/2016 11:00 πμ, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  1ος. Ηλεκτρονικά:ΑΠΟ ΕΔΩ https://goo.gl/1FxIim ) ή επιλέγοντας την αντίστοιχη ενότητα με τίτλοΔήλωση Προτιμήσεων στο κάτω αριστερό μέρος τηςιστοσελίδας της ΔΙΠΕ Αχαΐας. Με χρήση της φόρμας αυτής και κάνονταςΟριστική υποβολή, γίνεται λήψη με email του αντίστοιχου αριθμού πρωτοκόλλου χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εκτυπωμένου-υπογεγραμμένου αντιγράφου.

  2ος.καταθέτοντας συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο δήλωσης προτίμησης σχολείων που επισυνάπτεται, στα γραφεία του ΠΥΣΠΕ (Ερμού 70, 3ος όροφος, γραφείο 34).

 • Συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών ΠΕ16 με οργανική θέση σε σχολεία του ΠΥΣΠΕ Αχαϊας

 • Δηλώσεις προτίμησης σχολείων εκπαιδευτικών ΠΕ19/20 ? Εμπλοκές

  Υποβολή δήλώσεων προτίμησης σχολείων απόΠαρασκευή 23/09/2016 09:00 πμ έως και Δευτέρα 26/09/2016 11:00 πμ, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  1ος. Ηλεκτρονικά:ΑΠΟ ΕΔΩ https://goo.gl/1FxIim ) ή επιλέγοντας την αντίστοιχη ενότητα με τίτλοΔήλωση Προτιμήσεων στο κάτω αριστερό μέρος τηςιστοσελίδας της ΔΙΠΕ Αχαΐας. Με χρήση της φόρμας αυτής και κάνονταςΟριστική υποβολή, γίνεται λήψη με email του αντίστοιχου αριθμού πρωτοκόλλου χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εκτυπωμένου-υπογεγραμμένου αντιγράφου.

  2ος.καταθέτοντας συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο δήλωσης προτίμησης σχολείων που επισυνάπτεται, στα γραφεία του ΠΥΣΠΕ (Ερμού 70, 3ος όροφος, γραφείο 34).

 • Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ08 και ΠΕ32/ΠΕ18.41

  Καλούνται οι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν υπηρεσία, στο πρώτο από τα σχολεία της εμπλοκής, τους την Πέμπτη 15/9/2016.

   

  Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ.

 • Σειρά κατάταξης αναπληρωτών ΠΕ08,ΠΕ32/ΠΕ18.41

 • Ανακοινοποίηση στις εμπλοκές ΠΕ08 & ΠΕ32/ΠΕ18.41

  ΠΕ32: Προστέθηκαν οι Εμπλοκές Νο 34 και Νο35.

  ΠΕ08: Αλλαγές ως προς το 1ο σχολείο εμπλοκών.

 • Δηλώσεις προτίμησης σχολείων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ08 και ΠΕ32/ΠΕ18.41

  Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ08 και ΠΕ32/ΠΕ18.41 που:

  • είναι μόνιμοι και βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Αχαΐας
  • είναι μόνιμοι και έχουν αποσπασθεί από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΠΕ Αχαΐας
  • είναι αναπληρωτές και έχουν προσληφθεί στη Διεύθυνση ΠΕ Αχαϊας

  να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολείων για το σχ. έτος 2016-17 με έναν από τους παρακάτω τρόπους:


  1ος. ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικής φόρμας: ΑΠΟ ΕΔΩhttp://goo.gl/1FxIim ) ή επιλέγοντας την αντίστοιχη ενότητα με τίτλο Δήλωση Προτιμήσεων στο κάτω αριστερό μέρος της ιστοσελίδας της ΔΙΠΕ Αχαΐας. Με χρήση της φόρμας αυτής και κάνοντας Οριστική υποβολή για πρωτοκόλληση, γίνεται λήψη με email του αντίστοιχου αριθμού πρωτοκόλλου χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εκτυπωμένου-υπογεγραμμένου αντιγράφου. Υποβολές μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας γίνονται αποδεκτές από Τρίτη 13/9/2016 και ώρα 17:00μμ έως και την Τετάρτη 14/9/2016 έως και 13.00 μ.μ


  2ος. καταθέτοντας συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο δήλωσης προτίμησης σχολείων που επισυνάπτεται, στα γραφεία του ΠΥΣΠΕ (Ερμού 70, 3ος όροφος, γραφείο 34) την Τετάρτη 14/9/2016 από 11:00 π.μ. έως και 13.00 μ.μ.

   

  Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

 • Δηλώσεις εκπ/κών κλ. ΠΕ60 για προσωρινή τοποθέτηση

  Οι εκπαιδευτικοί κλ. ΠΕ60 που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Αχαΐας θα μπορούν να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολείων για προσωρινή τοποθέτηση για το σχ. έτος 2016-17 μετά την τοποθέτηση των λειτουργικά υπεράριθμων εκπ/κών, από την Τετάρτη 07/9/2016 μέχρι και την Πέμπτη, 8/9/2016 και ώρα 14.00 μ.μ., με έναν από τους παρακάτω τρόπους:


  1ος. ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικής φόρμας: ΑΠΟ ΕΔΩhttp://goo.gl/1FxIim ) ή επιλέγοντας την αντίστοιχη ενότητα με τίτλο Δήλωση Προτιμήσεων στο κάτω αριστερό μέρος της ιστοσελίδας της ΔΙΠΕ Αχαΐας (Ειδικότητα εκπαιδευτικού:ΠΕ60 ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ). Με χρήση της φόρμας αυτής και κάνοντας Οριστική υποβολή, γίνεται λήψη με email του αντίστοιχου αριθμού πρωτοκόλλου χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εκτυπωμένου-υπογεγραμμένου αντιγράφου.


  2ος. καταθέτοντας συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο δήλωσης προτίμησης σχολείων που επισυνάπτεται, στα γραφεία του ΠΥΣΠΕ (Ερμού 70, 3ος όροφος, γραφείο 34)

 • Κρίση Λειτουργικά Υπεράριθμων εκπαιδευτικών σχ. έτους 2016-17 και δηλώσεις προτίμησης σχολείων

 • Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών στη διάθεση και αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

  Οι εκπαιδευτικοί που είτε βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ, είτε έχουν αποσπασθεί από άλλα ΠΥΣΠΕ ? ΠΥΣΔΕ θα αναλάβουν υπηρεσία την Πέμπτη 1/9/2016 στη Γραμματεία της ΔΙΠΕ Αχαϊας (Ερμού 70, 2ος όροφος, γραφείο 21).

  Για τις δηλώσεις προτίμησης σχολείων των εκπαιδευτικών αυτών, πλην των αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΠΕ των κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70, θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.

  Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ.

 • ΠΕ60, ΠΕ70 Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ και από άλλα ΠΥΣΠΕ: Δηλώσεις προτίμησης σχολείων

  Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70 που έχουν υποβάλει αίτηση για απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ ή έχουν αποσπασθεί από άλλα ΠΥΣΠΕ, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολείων από την Πέμπτη 1/9/2016 09:00 πμ έως και Τετάρτη 7/9/2016 και ώρα 11:00 μμ, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  1ος. ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικής φόρμας: ΑΠΟ ΕΔΩ ή επιλέγοντας την αντίστοιχη ενότητα με τίτλο Δήλωση Προτιμήσεων στο κάτω αριστερό μέρος της ιστοσελίδας της ΔΙΠΕ Αχαΐας. Με χρήση της φόρμας αυτής και κάνοντας Οριστική υποβολή, γίνεται λήψη με email του αντίστοιχου αριθμού πρωτοκόλλου χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εκτυπωμένου-υπογεγραμμένου αντιγράφου.

  2ος. καταθέτοντας συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο δήλωσης προτίμησης σχολείων που επισυνάπτεται, στα γραφεία του ΠΥΣΠΕ (Ερμού 70, 3ος όροφος, γραφείο 34) .

  Σημείωση: Στην περίπτωση που δεν επαρκεί ο αριθμός επιλογών της ηλεκτρονικής φόρμας ή του εκτυπωμένου εντύπου , παρακαλούνται να παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να καταθέτουν ΜΟΝΟ το χειρόγραφα συμπληρωμένο έντυπο, με τον (2ο) τρόπο που αναφέρεται στο προσθέτωντας τις επιπλέον επιλογές τους.

  Οι εκπαιδευτικοί των υπόλοιπων ειδικοτήτων που είτε βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ, είτε έχουν αποσπασθεί από άλλα ΠΥΣΠΕ ? ΠΥΣΔΕ θα αναλάβουν υπηρεσία την Πέμπτη 1/9/2016 στη Γραμματεία της ΔΙΠΕ Αχαϊας (Ερμού 70, 2ος όροφος, γραφείο 21).

  Για τις δηλώσεις προτίμησης σχολείων των εκπαιδευτικών αυτών θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.

   

  Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

 • Ανακοίνωση - υπενθύμιση για αποσπασμένους από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΠΕ Αχαΐας

 • Αμοιβαίες μεταθέσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ

  Κατάθεση αιτήσεων από 5/7 εώς 20/7/2016.

  Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ.