Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ: Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ με τη λήξη του,διδακτικού έτους 2021-2022

on 16 June 2022
Last Updated: 16 June 2022
Created: 16 June 2022