ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ06-ΠΕ08-ΠΕ70

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο συνημμένο πίνακa να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία την Τετάρτη 06/12/2017.

Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ.

on 05 December 2017
Created: 05 December 2017
Last Updated: 05 December 2017