ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΠΕ70

Οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο συνημμένο πίνακa να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία μετά την αντικατάστασή τους.

Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

on 05 December 2017
Created: 05 December 2017
Last Updated: 05 December 2017