ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ06

Οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο συνημμένο πίνακa να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία μετά την αντικατάστασή τους.

Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

on 05 December 2017
Created: 05 December 2017
Last Updated: 05 December 2017