Προσωρινοί πίνακες αναπλ/τών και ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για τις ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΔΔΥ διδακτικού έτους 2015-2016 της Περ/κής Δ/νσης Δυτ.Ελλάδας

on 17 September 2015
Created: 21 September 2015
Last Updated: 21 September 2015