ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ70

Οι εκπ/κοί μετακινούνται στα νέα σχολεία μετά την αντικατάστασή τους.

Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

on 13 February 2018
Created: 13 February 2018
Last Updated: 13 February 2018