ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕ11

Ο εκπ/κος θα μετακινηθεί στο νέο σχολείο μετά την αντικατάστασή του.

Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

on 13 February 2018
Created: 13 February 2018
Last Updated: 13 February 2018