Προγραμματισμός αδειών για το σχολικό έτος 2018-19

Για τον καλύτερο προγραμματισμό λειτουργίας των σχολικών μονάδων για το ερχόμενο σχολικό έτος 2018-19, καλούνται οι οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί της Διεύθυνσης Π.Ε. Αχαΐας να δηλώσουν στην υπηρεσία μας την πρόθεση τους για λήψη μακροχρόνιας άδειας (άνευ αποδοχών, ανατροφής τέκνου, κύησης, λοχείας κτλ.) κατά το ερχόμενο σχολικό έτος.

Τα παραπάνω στοιχεία σχετικά με την πρόθεση για λήψη μακροχρόνιας άδειας παρακαλούμε να καταχωρηθούν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 18/05/2018 στη φόρμα που βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://goo.gl/forms/m2vBwkhc4lImW3rY2

Επισημαίνουμε ότι η προαναφερθείσα δήλωση πρόθεσης δεν είναι δεσμευτική (όσον αφορά τη λήψη της άδειας) για τον εκπαιδευτικό. Κατά συνέπεια, για τη χορήγηση της άδειας είναι απαραίτητη η υποβολή σχετικής αίτησης συνοδευόμενης από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως γινόταν μέχρι τώρα και εντός του προβλεπόμενου χρονικού διάστηματος.

 

--

Από τη Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας

 

 

on 10 May 2018
Created: 10 May 2018
Last Updated: 10 May 2018