ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - Χαρακτηρισμός οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών - Δηλώσεις τοποθέτησης

Η Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας, ανακοινοποιεί τον πίνακα ως προς τα μόρια των οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών Λαμπροπούλου Αικατερίνη ΠΕ60, Αδελφοπούλου Δομνίκη ΠΕ70 και Χαλιπίλια Αρετή ΠΕ70.

on 14 May 2018
Created: 14 May 2018
Last Updated: 14 May 2018