Καθορισμός του αριθμού των τμημάτων και των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α' τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας για το σχολικό έτος 2018-19

on 11 June 2018
Created: 11 June 2018
Last Updated: 11 June 2018