ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - Αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ86 και ΠΕ91 - Υποβολή προτιμήσεων για σχολικές μονάδες

Ο κ Μαρινόπουλος Ανδρέας με Α.Μ. 205358 ΠΕ86 δεν κατέθεσε αίτηση βελτίωσης/οριστικής τοποθέτησης και θα τοποθετηθεί στη Γ' Φάση. Το σύνολο των μορίων του είναι 62,98.

on 11 June 2018
Created: 12 June 2018
Last Updated: 12 June 2018