ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΕ05,ΠΕ07 ΚΑΙ ΠΕ11

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στους συνημμένους πίνακες να αναλάβουν υπηρεσία την Τρίτη 09/10/2018.

Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

on 08 October 2018
Created: 08 October 2018
Last Updated: 08 October 2018