ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ70

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στους συνημμένους πίνακες να αναλάβουν υπηρεσία την Τετάρτη 10/10/2018.

Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

on 09 October 2018
Created: 09 October 2018
Last Updated: 09 October 2018