Καταχώρηση στοιχείων στο ΠΣ myschool.gr μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Το συγκεκριμένο μήνυμα αφορά μόνο τις Ιδιωτικές Σχολικές Μονάδες

on 10 October 2018
Created: 10 October 2018
Last Updated: 10 October 2018