Μερική αποκατάσταση ιστοσελίδας Αγωγής Υγείας - Διορθώσεις Βεβαιώσεων

Αγαπητοί συνάδελφοι,

το πρόβλημα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας της Αγωγής Υγείας έχει αποκατασταθεί ΜΕΡΙΚΩΣ και το μόνο που έχει αναρτηθεί είναι οι Βεβαιώσεις των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας 2017-2018 μετά τις διορθώσεις που επισημάνθηκαν από τους συναδέλφους.

Καλό θα ήταν να αναζητήσουν τις βεβαιώσεις τους οι συνάδελφοι που υλοποίησαν πέρσι προγράμματα Αγωγής Υγείας στην ιστοσελίδα http://dipe.ach.sch.gr/dipeach/, μήπως υπάρχουν και κάποια άλλα λάθη/παραλήψεις για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της διόρθωσης.

Οι ανακοινώσεις του Τμήματος Αγωγής Υγείας θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Π.Ε. Αχαΐας μέχρι την ολική αποκατάσταση του προβλήματος από το sch.gr

Ευχαριστώ

Με εκτίμηση

Παπακωνσταντινοπούλου Άρτεμις

Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας

Π.Ε. Αχαΐας

on 10 October 2018
Created: 10 October 2018
Last Updated: 10 October 2018