Πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Ολιγοθεσίων (2/θ και 3/θ) Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αχαΐας

Η προκήρυξη είναι ανακοινοποιημένη στις 26/10/2018 ως προς το Δ.Σ. Φράγκα.

on 18 October 2018
Created: 26 October 2018
Last Updated: 26 October 2018