Εκλογές Αιρετών Εκπροσώπων 2018: Κατανομή Εκπαιδευτικών Εκλογικού Κέντρου Πάτρας

Για τη διευκόλυνση της εκλογικής διαδικασίας στο Εκλογικό Κέντρο της Πάτρας, δημοσιεύουμε την κατανομή των Εκπαιδευτικών σε 7 Εκλογικά Τμήματα.

 

on 06 November 2018
Created: 06 November 2018
Last Updated: 06 November 2018