Μετακινήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ11, ΠΕ16 και ΠΕ19-20: Ανακοινοποίηση ως προς τον κ. Τσαφούλια Ανδρέα

Ανακοινοποίηση ως προς τα σχολεία συμπλήρωσης ωραρίου του εκπαιδευτικού ΠΕ19 Τσαφούλια Ανδρέα.

on 08 October 2015
Created: 08 October 2015
Last Updated: 08 October 2015