Τοποθετήσεις αναπληρωτών ΕΣΠΑ ΠΕ60.50, ΠΕ70.50 για παράλληλη στήριξη

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί να παρουσιαστούν για ανάληψη υπηρεσίας στις σχολικές μονάδες την Τετάρτη 14/10/2015.

on 13 October 2015
Created: 13 October 2015
Last Updated: 13 October 2015