ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ05

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα να αναλάβουν υπηρεσία την Τρίτη 17/09/2019.

Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

on 16 September 2019
Created: 16 September 2019
Last Updated: 16 September 2019