ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ11 και ΠΕ86

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα να αναλάβουν υπηρεσία την Πέμπτη 19/09/2019.

Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

on 18 September 2019
Created: 18 September 2019
Last Updated: 18 September 2019