Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών ΠΕ60 Β' Φάσης

Οι εκπαιδευτικοί που αποσπάσθηκαν, μετακινούνται στα νέα σχολεία μετά την αντικατάστασή τους.

Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

on 02 October 2019
Created: 03 October 2019
Last Updated: 03 October 2019