ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ70 ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Οι εκπαιδευτικοί μετακινούνται στα νέα σχολεία μετά την αντικατάστασή τους.

Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

on 02 October 2019
Created: 03 October 2019
Last Updated: 03 October 2019