Υποβολή Δηλώσεων Προτίμησης Σχολείων Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΠΕ11, ΠΕ86, ΠΕ91.01 Ειδικής Αγωγής Β' φάσης

Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ11, ΠΕ86, ΠΕ91.01 Ειδικής Αγωγής Β' φάσης να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολείων για το σχ. έτος 2019-20, μέχρι σήμερα Πέμπτη 3/10/2019 και ώρα 13:00, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Καταθέτοντας συμπληρωμένο το έντυπο που επισυνάπτεται, στα γραφεία του ΠΥΣΠΕ (Ερμού 70, 3ος ορ.)
  • Αποστέλλοντας το συμπληρωμένο έντυπο μέσω fax (στο 2610229253) ή email (στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) .

Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

on 03 October 2019
Created: 03 October 2019
Last Updated: 03 October 2019