ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΑΕ Β' ΦΑΣΗΣ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα να αναλάβουν υπηρεσία την Παρασκευή 4/10/2019.

Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

on 03 October 2019
Created: 03 October 2019
Last Updated: 03 October 2019