Συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη συντήρηση εφαρμογών λογισμικού της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του ΥΠΑΙΘ

on 16 October 2019
Created: 16 October 2019
Last Updated: 16 October 2019