Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης δυνάμει του άρθρου 254 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ Α 70)

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Ψ2ΠΧ4653ΠΣ-ΑΨΚ.pdf)Ψ2ΠΧ4653ΠΣ-ΑΨΚ.pdf 784 kB
on 21 October 2019
Created: 21 October 2019
Last Updated: 21 October 2019