Υποβολή Δηλώσεων Προτίμησης Σχολείων Εκπαιδευτικών ΠΕ79.01 από Μετάθεση Δυνάμει Του Άρθρου 254 Του Ν. 4610/2019

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ79.01 στη ΔΙΑΘΕΣΗ του ΠΥΣΠΕ Αχαΐας από μετάθεση δυνάμει του άρθρου 2254 του ν. 4610/2019, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον επισυναπτόμενο πίνακα, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολείων για τοποθέτηση για το σχ. έτος 2019-20, μέχρι σήμερα Τρίτη 29/10/2019 και ώρα 14:45, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Καταθέτοντας το συμπληρωμένο έντυπο που επισυνάπτεται, στα γραφεία του ΠΥΣΠΕ (Ερμού 70, 3οςορ.)
  • Αποστέλλοντας το συμπληρωμένο έντυπο μέσω fax (στο 2610229253) ή email (στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) με την υποχρέωση επιβεβαίωση της λήψης από τους εκπαιδευτικούς.

Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

on 29 October 2019
Created: 29 October 2019
Last Updated: 29 October 2019