ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ79.01 ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 254 ΤΟΥ Ν. 4610/2019

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα να αναλάβουν υπηρεσία την Τετάρτη 30/10/2019.

Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

on 29 October 2019
Created: 29 October 2019
Last Updated: 29 October 2019