Πλήρωση κενών θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Αχαΐας

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (ΨΓΛΙ4653ΠΣ-ΡΡΧ. Υποδιευθυντές.pdf)ΨΓΛΙ4653ΠΣ-ΡΡΧ. Υποδιευθυντές.pdf 751 kB
on 30 October 2019
Created: 30 October 2019
Last Updated: 30 October 2019