Πλήρωση κενών και κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Αχαΐας

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Ω3ΕΒ46ΜΤΛΗ-6ΑΑ.pdf)Ω3ΕΒ46ΜΤΛΗ-6ΑΑ.pdf 744 kB
on 20 November 2019
Created: 20 November 2019
Last Updated: 20 November 2019