Πλήρωση μίας (1) θέσης Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας, με απόσπαση για ένα έτος

on 28 November 2019
Created: 28 November 2019
Last Updated: 28 November 2019