ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Οι εκπ/κοί καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τηνΤετάρτη 11-12-2019.

Απο τη Π.Ε. Αχαΐας

on 10 December 2019
Created: 10 December 2019
Last Updated: 10 December 2019