΢Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας (Κωδ.Φ./Ε.Φ.1019-201-9910900) μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

on 07 January 2020
Created: 07 January 2020
Last Updated: 07 January 2020