ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία την Παρασκευή 31-01-2020.

Απο τη Π.Ε. Αχαΐας

on 30 January 2020
Created: 30 January 2020
Last Updated: 30 January 2020