ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία την Τετάρτη 19-02-2020.

Απο τη Π.Ε. Αχαΐας

on 18 February 2020
Created: 18 February 2020
Last Updated: 18 February 2020