Πίνακες Μορίων Μετάθεσης Για Βελτίωση-Οριστική Τοποθέτηση Γενικής & Ειδικής Αγωγής - Περίοδος Ενστάσεων

Το ΠΥΣΠΕ Αχαΐας ανακοινώνει τους πίνακες μορίων μετάθεσης των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν εντός προθεσμίας αίτηση για βελτίωση - οριστική τοποθέτηση για τις σχολικές μονάδες της Γενικής και της Ειδικής Αγωγής.

Περίοδος ενστάσεων: 28/2/2020 - 6/3/2020 και ώρα 14.00.

Οι εκπαιδευτικοί στους οποίους στο πεδίο «Κατάσταση αίτησης» αναγράφεται η λέξη «ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ», δεν θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης.

Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

on 27 February 2020
Created: 27 February 2020
Last Updated: 27 February 2020