Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων Αχαΐας, Ηλείας και Ζακύνθου από 9.3.2020 έως και 18.3.2020

Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγορευσης λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορεων, ιδρυμάτων, δημοσιων και ιδιωτικων, κάθε τύπου και βαθμού, των Περιφερειακών Ενοτήτων Αχαΐας, Ηλείας και Ζακύνθου για το χρονικό διάστημα από 9.3.2020  έως και 18.3.2020 εξαιρουμένων των διοικητικών δομών και των φοιτητικών εστιών

on 08 March 2020
Created: 08 March 2020
Last Updated: 08 March 2020