ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ: Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων Αχαΐας, Ηλείας και Ζακύνθου από 9.3.2020 έως και 18.3.2020

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (ΦΕΚ_725_ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ-1.pdf)ΦΕΚ_725_ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ-1.pdf 129 kB

Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων και πά-
σης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και
ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου
και βαθμού, των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηλεί-
ας, Αχαΐας και Ζακύνθου, για το χρονικό διάστη-
μα από 9.3.2020 έως και 18.3.2020, εξαιρουμέ-
νων των φοιτητικών εστιών.

on 09 March 2020
Created: 09 March 2020
Last Updated: 09 March 2020